Indoor Eğitim Programları

Smart Solutions aşağıdaki konular ile ilgili sınıf içi eğitim programları düzenlemektedir:

 

KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK

 • BİREYSEL İLETİŞİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME EĞİTİMİ
 • GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • BİREYSEL MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİNİ ARTTIRMAK EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • ZORLU MÜŞTERİLERLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ
 • STRESLE BAŞ ETME VE STRESİ ÖNLEME EĞİTİMİ
 • ZAMAN VE İŞ AKIŞINI YÖNETMEK EĞİTİMİ
 • İŞ YAŞAMINDA DUYGULARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • İÇSEL MOTİVASYON EĞİTİMİ

YÖNETİCİLERE YÖNELİK

 • LİDERLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ
 • YÖNETİCİLER İÇİN ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRME “PINPOINTING” EĞİTİMİ
 • PERFORMANS YÖNETİMİNDE İZLENEN TÜM SÜREÇLERİN EĞİTİMİ
 • MÜLAKAT YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • İŞE ALIM EĞİTİMİ
 • BİREYSEL SORUN ALANLARI TESPİT ETME VE ETKİN LİDER OLMA EĞİTİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • ETKİN EKİP KURMA VE YÖNETME EĞİTİMİ

EKİPLERE  YÖNELİK

 • EKİP İÇİ İLETİŞİM VE BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞMAK EĞİTİMİ
 • EKİP İÇİ İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • EKİP OLARAK BİZ DUYGUSUNU YARATMA EĞİTİMİ
 • MEKANİK YERİNE ORGANİK BİR EKİP OLMA EĞİTİMİ
 • İŞ SÜREÇLERİNİ KULLANARAK EKİP İÇİ BAĞLILIK YARATMAK EĞİTİMİ
 • EKİP İÇİ DUYARLILIK EĞİTİMİ
 • KENDİ KENDİNİ YÖNETEN LİDERSİZ BİR EKİP OLMA EĞİTİMİ

SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

 • TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • KARLI SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • PAZARLAMA YÖNETİCİSİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) EĞİTİMİ
 • DAĞITIM VE BAYİ AĞININ YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

    STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 • STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM EĞİTİMİ
 • YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 • SİSTEM DÜŞÜNCESİ YARDIMI İLE KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Business bite , Seo , Health care , Dating , Money , Cheap hotels , Cheap flights