TAILOR-MADE EĞİTİM PROGRAMLARI

Yıllar boyu onlarca sektör ve şirketlerle çalışmış olmanın verdiği deneyim ve bilgiye dayanarak, Smart Solutions % 100 Müşteriye Özel Tasarımlı Eğitim Programları sunar.

Programlarımız oluşturulurken izlenen adımlar şu şekildedir:

  • İhtiyaç Analizi Süreci: Bu aşamada, müşteri firmanın insan kaynakları profesyonelleri ile çeşitli ihtiyaç/problem alanları hakkında gereken bilgiler toplanır. Bilgi toplama aşamasında şirket çalışanları da dahil edilerek odak grup tartışmaları, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmış mülakatlar, anket uygulamaları gerçekleştirilir.
  • Program Anahatları: Alınan detaylı bilgilerden sonra oluşturulacak eğitimin anahatları insan kaynakları departmanına iletilir, gerekli değişiklikler ve revizelerin yapılması rica edilir.
  • Program hazırlığı: Hedeflenen başlangıç tarihine göre, program Smart Solutions ekibi tarafından oluşturulur. Uygulamadan önce programın son hali bir kez daha insan kaynakları departmanına sunulur.
  • Programın uygulanması: Program, indoor, outdoor ya da her ikisi birarada olacak şekilde özel tasarım eğitim programı olarak uygulamaya konulur

Bu şekilde tasarlanan Eğitim Programlarımızın diğerlerinden farkı nedir?

  • Bütün eğitim programlarımız uygulamalı olarak tasarlanmış olup, ders anlatma şeklinde değil, iş yerinde karşılaşılan bir çok kavramın, durum ve yöntemin uygulamasını içermektedir.
  • Tüm eğitmenlerimiz konularında hem gerekli deneyime sahip hem de mesleki uzmanlığı olan kişilerdir. Eğitmenlerimiz Psikoloji ve alt dalları, ekonomi, medya ve iletişim, işletme yönetimi vb. dallarda mesleki bilgiye sahiptir. Eğitimin konusuna göre söz konusu eğitmen yukarıdaki program oluşturma adımlarının hemen hemen hepsine yer almaktadır.
  • Her zaman “davranış bazlı sonuç üretmeyi” hedeflemekteyiz. Bunun anlamı, programlarımızı arzulanan davranış/tutum değişimine yönelik olarak tasarlamaktayız.
  • Eğer talep edilirse, her eğitim programımızdan sonra bir takip süreci işletmekteyiz. Eğer müşteri firma bu konuya vakit ayırmayı taahhüt ederse, eğitim programımızın sonuçlarını ölçmeyi ve değerlendirmeyi öneririz. Bu ölçme ve değerlendirme sürecinde çeşitli veri toplama yöntemleri ve istatistiksel analizler gerçekleştirilir. Takip çalışmaları her eğitim programından 1-6-12 ay sonra gerçekleştirilebilir.
Business bite , Seo , Health care , Dating , Money , Cheap hotels , Cheap flights