FARKIMIZ

“İNSAN KAYNAKLARINDA İKİNCİ DALGA”

Son on yılda en hızlı büyüyen hizmet sektörlerinden biri de insan kaynakları danışmanlığı olmuştur. Birçok sektörün ilkgelişim sürecinde, pazardaki yoğun ihtiyaç nedeniyle kısa sürede pazara çok sayıda oyuncunun girdiği görülmektedir. Son on yılda insan kaynakları sektöründe de benzer durum yaşanmıştır. Biz bu dönemi, insan kaynakları hizmetlerinde ‘Birinci Dalga’ olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde faaliyet gösteren şirketler, hizmet ver

Ancak bu süreçte gerek Türk iş dünyasının kurumsallaşma adına çok büyük adımlar katetmesi gerekse dünyada insan kaynakları alanında yaşanan gelişmeler, bu alanda yeni bir sürecin başladığına işaret etmektedir. İnsan kaynakları hizmetlerinde ‘İkinci Dalga’ olarak adlandırdığımız bu dönemin başlıca dinamikleri şöyle sıralanabilir:

  1. Uluslararası deneyim ve uygulamalardan, Türk iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılması…
  2. Hizmet sunulan şirketlere kişiselleştirilmiş çözümler sunulması…
  3. Şirketlere ölçülebilir sonuçlar üretilmesi…
  4. Spesifik Uzmanlığa duyulan ihtiyacın yoğunlaşması…

Öncelikle Smart Solutions, Türk iş dünyasının ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretebilecek uluslararası uygulamalara hizmet portföyünde yer vermektedir. İnsan kaynakları danışmanlığında birinci öncelik, mevcut durumun net bir şekilde resmini çizebilmektir. Bu sayede yapılacak müdahaleler somut ve görünür çözümlere yönelik olacaktır. Bu doğrultuda diagnostik-teşhise yönelik yaklaşım ile sorunların, bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak (psikometrik ölçüm araçları, testler, yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar, içerik analizleri) anlaşılması çok önemlidir. Smart Solutions, kurumların özgün ihtiyaçlarının tespit edilip onlara özel hizmetler sunulabilmesi açısından bu tanı sürecine büyük önem vermektedir.

İnsan kaynakları alanında ihtiyaca yönelik hizmetlerin, o kurumda çalışanların tutum ve davranışlarında ve kurumun sistem ve süreçlerinde olumlu sonuçlar üretmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, uyguladığımız düzenli takip sistemi ve fayda analizi yöntemi, kurumların aldıkları hizmetlerin sonuçlarının, o kuruma sağladığı katma değeri de belirlemektedir.

Tüm bu hizmetlerin spesifik uzmanlık gerektirdiğinin farkında olan Smart Solutions, danışman kadrosunu oluştururken, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı alanlardan uzmanlarla çalışmaktadır. Danışmanlarımızın %50’si doktora derecesine sahip ve aynı zamanda alanda deneyimli bireylerden oluşmaktadır. Smart Solutions, portföyündeki hizmetleri müşterilerine en doğru ve en ölçülebilir yöntemlerle uygulamayı vaat etmektedir.

Bütün bu yetkinlikler ışığında, Smart Solutions’un, hizmet verdiği kurumlara ölçülebilir sonuçlar üreten, ‘İkinci Dalga’ insan kaynakları danışmanlık şirketi olduğunu vurgulamak isteriz.