KURUMSAL GELİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi Programımızın İçeriği şu adımları içermektedir:

  • Mevcut durum analizi
  • Tüm kurumdan ilgili veri toplama ve ihtiyaç analizi süreci
  • Verinin değerlendirilmesi ve analizi
  • Gelecek adımlarla ilgili kurumun ilgili vizyon ve hedeflerine uyumlu olarak üst yönetim ile tartışma oturumları
  • Gelişim ve Değişim için gerekli eğitim ve danışmanlık program serisini tasarlama

Değişim Programlarımızın İçeriği:

  • Üst yönetim için koçluk ve değişim yönetimi egzersizleri
  • Yönetici düzeyinde uygulanan Danışmanlık/Koçluk/Eğitim programları
  • Çalışanlar için Tartışma/Uygulama/Eğitim programları
  • 3-6-9-12-24 ayda gerçekleştirilen takip aşamaları